X
X

太多的感谢来不及回复,本本科技永远记在心底

来源:未知 2017-05-11 12:20 阅读()

                                                                                                                   每一次的签约都意味着一份责任,对客户负责,为客户提供良好的服务,本本科技从不懈怠。

 

一纸书信,

尽管它很薄,

但对我们来说它却无法衡量;

太多的感谢来不及回复,

三年不知道收到了多少感谢信,

已忘记具体的数量;

但每次收到客户的感谢信,

心底总是暖暖的感动;

太多的感谢来不及回复,

本本科技永远记在心底。